ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΖητούμε ευπαρουσίαστα άτομα με ευχάριστη προσωπικότητα για να αναλάβουν άμεσα την προώθηση προϊόντων σε υπεραγορές

Ώρες Εργασίας:
Παρασκευή - 09:00-19:00 (13:00-15:00 διάλειμμα)
Σάββατο - 09:00 μέχρι τις 15:00
Κυριακή - 09:00 μέχρι τις 15:00

Απαραίτητα Προσόντα:
Ευχάριστη προσωπικότητα, δυναμικός χαρακτήρας με ευχέρεια λόγου.
Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας
Προηγούμενη πείρα δεν είναι απαραίτητη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται άμεσα να συμπληρώσουν την πιο κάτω αίτηση.
αν υπάρξει πρόβλημα στην διαδικασία αποστολής της αίτησης, παρακαλώ όπως στείλετε τα πιο κάτω στοιχεία στο email info@gnetgroup.net


/ /