ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



Ζητούμε ευπαρουσίαστα άτομα με ευχάριστη προσωπικότητα για να αναλάβουν άμεσα την προώθηση προϊόντων σε υπεραγορές

Η εργασία είναι 2 μέρες την εβδομάδα Παρασκευή & Σάββατο
οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν την δυνατότητα να εργαστούν και τις δύο μέρες

Ώρες Εργασίας:
Παρασκευή - 09:00-19:00 (13:00-15:00 διάλειμμα)
Σάββατο - 09:00 μέχρι τις 15:00

Απαραίτητα Προσόντα:
Ευχάριστη προσωπικότητα, δυναμικός χαρακτήρας με ευχέρεια λόγου.
Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας
Προηγούμενη πείρα δεν είναι απαραίτητη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται άμεσα να συμπληρώσουν την πιο κάτω αίτηση.
αν υπάρξει πρόβλημα στην διαδικασία αποστολής της αίτησης, παρακαλώ όπως στείλετε τα πιο κάτω στοιχεία στο email info@gnetgroup.net


/ /