ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΖητούμε ευπαρουσίαστα άτομα με ευχάριστη προσωπικότητα για να αναλάβουν άμεσα την προώθηση προϊόντων σε υπεραγορές, φαρμακεία και εκδηλώσεις

Για τις Υπεραγορές
Η εργασία είναι 2 μέρες την εβδομάδα Παρασκευή & Σάββατο
οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν την δυνατότητα να εργαστούν και τις δύο μέρες
Ώρες Εργασίας:
Παρασκευή - 09:00-19:00 (13:00-15:00 διάλειμμα)
Σάββατο - 09:00 μέχρι τις 15:00

Για τα Φαρμακεία
Η εργασία είναι καθημερινές απο 09:00-19:00 (13:00-15:00 διάλειμμα)

Για τις Εκδηλώσεις
Η εργασία είναι Σάββατο ή Κυριακή και η ώρες διαφοροποιούνται αναλογα με την εκδήλωση


Απαραίτητα Προσόντα:
Ευχάριστη προσωπικότητα, δυναμικός χαρακτήρας με ευχέρεια λόγου.
Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας
Προηγούμενη πείρα δεν είναι απαραίτητη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται άμεσα να συμπληρώσουν την πιο κάτω αίτηση.
αν υπάρξει πρόβλημα στην διαδικασία αποστολής της αίτησης, παρακαλώ όπως στείλετε τα πιο κάτω στοιχεία στο email info@gnetgroup.net


/ /